O CAMIÑO DE SANTIAGO

O descubrimento da tumba do apóstolo Santiago o Maior, arredor dos anos 820 e 830, nun bosque chamado Libredón e onde hoxe se alza a magna catedral compostelá, constitúe un dos acontecimentos máis importantesda Idade Media en Europa. A noticia da apariciçondos restos de Santiago percorrerá veloz o continente e logo xurdirá, de forma espontánea, o fenómeno das peregrinacións.

O obxectivo é render culto no seu sepulcro a un dos discípulos predilectos de Xesús, Santiago, primeiro mártir da cristiandade, decapitado en Xerusalén sobre o ano 44. Varios documentos datados a partir do século VI sitúan a peregrinación do Apóstolo en Hispania entre os anos 33 e 42. E a este territorio quixérono traer os seus discípulos tarala súa morte. Decideron enterralo moi preto da maxia e do misterio de Finis Terrae, a fin do mundo da súa época.